REGULAMIN ZAMAWIANIA KART DO GRY


§ 1. DEFINICJE
 1. KARTY DO GRY - produkt składający się z kartoników służący do gry i zabawy
 2. ORGANIZATOR - Centrum Media, NIP: 7712698934, REGON: 100972591 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, kod pocztowy 97-300, ul. Łódzkiej 66.
 3. ZAMAWIAJĄCY - osoba, która chce nabyć Karty do gry.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Karty do gry zamawiać mogą tylko osoby dorosłe, mające więcej niż 18 lat.
 2. Zamówienia dokonać mogą tylko osoby posiadające kartę SIM zarejestrowaną i zalogowaną u jednego z polskich operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Jedna osoba może swobodnie zamawiać dowolną ilość kart - za każdy razem wysyłając osobną, poprawną wiadomość SMS.
§ 3. WARUNKI I ZASADY ZAMAWIANIA
 1. Zamówienia dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS. na numer 76946.
 2. Zamówienie jest ważne tylko pod warunkiem że wysłany SMS ma następującą treść: PREFIX. kompletny adres z kodem pocztowym i numerem domu, mieszkania lub skrytki pocztowej. Gdzie "PREFIX" to słowo klucz podane w materiała reklamowych.
 3. Przykładowy SMS zamwiający Karty do gry: KARTY. Artur Nowak, ul. Polna 23 m. 5, 99-100 Częstochowa
§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Zamawiając karty do gry i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamóiwonych Kart do gry.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługa Zamawiania kart jest dostępna 24 godziny na dobę.
 2. Usługa Zamawiania kart jest dostępna dla abonentów wszystkich sieci komórkowych ORANGE, T-mobile, Plus GSM, PLAY.
 3. W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, iż potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Organizator serwisu Zamawiania kart nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłanie SMS-ów, wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.
 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Zamawiania kart powinny być kierowane w formie pisemnej do Centrum Media z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, kod pocztowy 97-300, ul. Lódzka 66.
 6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zainteresowani Członkowie serwisu Zamawiania kart zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
 8. Decyzja Komisji Sprawdzającej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Media.
 10. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację serwisów i nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej w ramach serwisu.
 11. Z serwisu Zamawiania kart nie mogą korzystać pracownicy sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp.z o.o., PTC Sp. z o. o., Polkomtel S.A., P4).